In het bos

bos

Voor meer informatie over dit leefgebied:

Ontdek het Bos

Holland, vroeger een”hout-land”

In Nederland is er een tijd geweest dat het land helemaal bedekt was met bossen. De naam Holland heeft daar mee te maken en komt van Holtland, dus: hout-land, een streek (vermoedelijk) bij Leiden. Nu is het de naam voor het westen van Nederland, de provincies Noord- en Zuid-Holland. Nederland heeft nu het minste bos in vergelijking met andere Europese landen. Veel bossen zijn gekapt, omdat er ruimte nodig was voor akkerbouw en veeteelt, voor huizen, wegen en industrie. Ook werd er veel bos gekapt ten behoeve van de mijnbouw en de scheepsbouw. De bossen die we nu in Nederland en in feite in bijna heel Europa hebben, zijn aangeplant. Een uitzondering daarop is een stuk oerbos in Polen, dat het laatste oorspronkelijke bos is in Europa. In Nederland wordt ook nieuw bos aangeplant, de laatste jaren is dit onder meer gebeurd in Flevoland.

Soorten bossen

Grofweg kennen we naaldbossen en loofbossen. De naaldbossen zijn aangeplant in die gebieden waar de bodem minder voedzaam is en komen dan ook vooral voor op de zandgronden. We kennen ook de gemengde bossen, waar de naaldbomen en loofbomen door elkaar heen staan.

Een bos met verdiepingen

De boomlaag is het dak van het bos en geeft beschutting aan alles wat eronder leeft. De hoogste kruinen zijn van bomen die zeer veel licht verlangen (eik, den,…). De lagere kruinen zijn van schaduwbomen (beuk, spar) die niet het volle licht nodig hebben.
In de struiklaag vind je jonge bomen die nog moeten groeien, heesters en struiken. Natuurlijk is er in zo’n struiklaag veel minder licht, en daarom krijgen heesters en struiken al veel vroeger bladeren dan bomen.

In de kruidlaag vind je bosbloemen. Die bloeien bijna allemaal in het voorjaar, als de bomen nog geen bladeren dragen en de eerste zonnestralen nog tot op de bodem geraken. Ook varens vind je hier. De moslaag ligt vaak boven de grond. Mossen hebben weinig licht nodig, zodat ze zelfs in donkere bossen kunnen groeien. En natuurlijk heb je ook nog de bosbodem. Ook daar, tussen de wortels van bomen en struiken, vind je tal van levende wezens.

Gebruik door mens en dier

In Nederland worden bossen niet gebruikt voor het maken van papier. Bossen in Nederland worden beschermd om een stuk natuur te behouden. Verder worden bossen door mensen veel gebruikt om te wandelen, joggen, crossen, mountenbiken, kamperen, de hond uitlaten, dieren en planten bekijken en bestuderen.
Dieren gebruiken het bos voor nestgelegenheid, het vinden van materiaal hiervoor, een schuilplaats en het vinden van voedsel, zoals zaden, vruchten, insecten en kleine zoogdieren.

Welke dieren leven in het bos?