Wantsen

wants

Wantsen behoren met vele andere soorten tot de snavelinsecten. Je kunt ze herkennen aan hun mondwerktuig dat is veranderd in een geleed steekapparaat. De snavelvormige slurf kan in rusttoestand onder het lichaam worden geklapt. Wantsen hebben, zoals de meeste insecten, vier vleugels. Men maakt onderscheid tussen land- en waterwantsen.

De bedwants, een bloedzuiger, behoort tot de landwantsen. De wants valt ’s nachts mensen aan en met zijn snuit zuigt hij hun bloed op. Een steek van een wants is te herkennen aan een roodachtige zwelling en aan een jeukend gevoel.

Verstoppen

Overdag verstoppen de wantsen zich in spleten in bedden en achter behang. Hier verstoppen de vrouwtjes ook hun eitjes. Ze produceren maximaal 200 eitjes. Na ongeveer drie weken komen de larven uit. Deze zuigen ook al bloed. Ze hebben al het uiterlijk van een wants. In de daarop volgende twee maanden vervellen ze vijf maal tot ze uiteindelijk volgroeid zijn. Wantsen maken een onvolledige metamorfose door, omdat ze het pop-stadium overslaan. In onze streken komt het zelden voor dat ruimten vol wantsen zitten omdat deze dieren schone en lichte kamers mijden.

Tot de waterwantsen behoort ook het bootsmannetje. Hij zwemt op de rug. Zijn luchtkanalen bevinden zich aan de zijde van de buik.

De poten van de waterschorpioen, die eveneens tot de waterwantsen behoort, zijn veranderd in vangwerktuigen. Aan het uiteinde van zijn achterlijf heeft hij een lange ademhalingsbuis. Beide soorten voeden zich met andere waterdieren.