Slakken

naaktslak

Slakken zijn weekdieren. Er bestaan meer dan 100.000 soorten die vooral in zee voorkomen. Vele soorten leven ook in zoet water of op het land, in de woestijn of op de steppe zijn ze zelden te vinden.

In tijden van droogte trekken slakken zich meestal in hun huisje terug of ze zoeken een vochtige plaats op.

Men onderscheidt land- en waterslakken. Landslakken ademen door middel van longen. Daarom worden ze ook wel longslakken genoemd. Ze komen echter ook in het water voor. Waterslakken hebben soortgelijke ademhalingsorganen als vissen en heten daarom ook kieuwslakken.

Tot de longslakken behoren de wijngaardslak, de tuinslak en de boomslak. Zij dragen hun huisje op de rug.

Naaktslakken

Bij naaktslakken zoals de akkerslak en de wegslak is het huisje bijna geheel verdwenen; ze hebben alleen nog maar een kalkplaatje in de mantel.

Tot de kieuwslakken behoren de levendbarende moerasslak en de wulk, die ook in onze Noordzee voorkomt.
De porseleinslakken die in de warme zeeën voorkomen, vooral op koraalriffen, behoren eveneens tot de kieuwslakken. Net als bij de longslakken zijn er bij de kieuwslakken ook soorten met een huisje en soorten zonder een huisje.