Aan het strand

strand

Voor meer informatie over dit leefgebied:

Noordzee.nl

Ons Noordzeestrand bestaat voornamelijk uit zand (zandstrand), dat in de loop der tijden hier door wind en water is gebracht. Een strand is weinig of niet begroeid, hoewel op rustige stranden, zoals op het eiland Schiermonnikoog er hier en daar wel wat zoutminnende planten groeien, en wat helmgras. Aan het Noordzeestrand wisselen eb en vloed elkaar af.
Op een strand langs een zee of oceaan vind je vaak zeewier en allerlei schelpen aan. Ook spoelen veel dingen aan, zoals wrakhout, kwallen, afval, dingen die van schepen afgevallen zijn. Een strand wordt vaak gebruikt als recreatiegebied, vooral in de zomer.

Wadden bestaan uit bij laagwater droogvallende zandplaten en slikken. Een netwerk van geulen doorsnijdt dit gebied. Deze geulen voeren zeewater aan tijdens vloed en af tijdens eb. Dit zeewater brengt sediment (fijn zand) mee dat zandplaten en slikken ophoogt en uitbreidt. Planten spelen een belangrijke rol bij het invangen van sediment, met name op de kwelders langs de randen van de wadden. In de bodem van de zandplaten en slikken leven schelpdieren en wormen, die het voedsel vormen voor vogels. Verder groeien jonge visjes en garnalen op in de beschutte omgeving van het wad, voordat ze naar de Noordzee trekken.

Zoutminnende planten als zeekraal groeien op de nog kale slikvelden die tijdens normaal hoogwater onder water staan. Hogerop komen soorten als lamsoor, zeeaster, Engels gras en zeepostelein voor.

Vogels, zoals scholeksters, rosse grutto’s, wulpen, tureluurs, bonte strandlopers, kok- en stormmeeuwen zul je er regelmatig zien zoeken naar eten.