Onevenhoevigen

onevenhoevigen

De orde van de onevenhoevigen is een zoogdierenorde die uit 15 soorten bestaat. De orde omvat de families van de paarden, de neushoorns en de tapirs .

In tegenstelling tot de evenhoevigen hebben deze dieren, net zoals de mens, een oneven aantal tenen. Terwijl paarden, ezels en zebra’s slechts één teen per voet hebben, hebben neushoorns voor en achter drie tenen per voet. Tapirs hebben voor vijf en achter drie tenen. De middelste teen is bij alle soorten het sterkst ontwikkeld.

Tot de familie van de paarden behoren behalve vele paardenrassen ook de ezels, de muildieren en de zebra’s.