Eierleggende zoogdieren

eierleggende zoogdieren

De eierleggende zoogdieren of cloaca’s zijn de enige zoogdieren op aarde die eieren leggen. Tot deze orde behoort alleen de familie van de vogelbekdieren en die van de mierenegels.

Het vogelbekdier heeft net als zoogdieren een vacht, de mierenegel heeft een stekelkleed. Verder zijn er wel degelijk belangrijke verschillen met de hogere zoogdieren.

In plaats van een bek hebben eierleggende zoogdieren een snavel die doet denken aan die van zwemvogels. De geslachtsorganen en de urineorganen monden, net als bij vogels en reptielen, in de zogenaamde cloaca uit.

Lagere lichaamstemperatuur

De lichaamstemperatuur van eierleggende zoogdieren is lager dan die van de overige zoogdieren. Ze is afhankelijk van de buitentemperatuur.

Eierleggende zoogdieren leven in Australië en op enkele nabijgelegen eilanden.

De vogelbekdieren voeden zich met insecten en kreeften die ze in het rivierslik vinden. Mierenegels eten mieren en termieten.