In sloot en plas

sloot

Voor meer informatie over dit leefgebied:

Waterdiertjes

In een beek leven allerlei dieren. Bijvoorbeeld stekelbaarsjes. In een rustig stromende beek leven ook blankvoorns. Ze eten algen, waterplanten en allerlei kleine waterdiertjes zoals kokerjuffers. Een waterspreeuw geeft de voorkeur aan een snel stromende beek met helder en schoon water. Langs de oever van een beek groeien planten, zoals moerasspirea en watermunt. De echte waterplanten groeien in de beek zelf. Ze zijn aangepast aan het stromend water. Alleen in een gezonde omgeving hebben de dieren en planten van de beek het naar hun zin.