Buideldieren

buideldieren

Buideldieren zijn zoogdieren. Er bestaan 250 soorten en een grote verscheidenheid aan vormen. Toch hebben ze allemaal één kenmerk gemeen: hun buidel.

In tegenstelling tot de hoger ontwikkelde zoogdieren, die men ook wel placentalia (dieren met een placenta) noemt, brengen buideldieren hun jongen al vrij snel na de paring ter wereld. De jongen verkeren dan nog in een vroeg stadium van hun ontwikkeling. De zeer kleine jongen zijn niet alleen naakt, blind en doof, maar ook hun ledematen zijn nog niet volkomen ontwikkeld.

De embryo’s verblijven eerst enige tijd in een buidel of in een huidplooi van het vrouwtje. Meestal kruipen de jongen daar zelf heen. De huidplooi die meestal aan de voorzijde een opening heeft wordt normaal gesproken door twee buidelbeenderen op zijn plaats gehouden. Deze beenderen zitten aan de schaambeenderen vast.

De buidel

In de buidel bevinden zich de melklieren, waarmee het jong, totdat hij zich volledig heeft ontwikkeld, kan voeden. Na meerdere weken of maanden verlaat het jong voor de eerste keer de buidel. Het jong komt echter steeds weer terug in de buidel en blijft ook vaak, nadat hij al volgroeid is, tot de volgende paartijd bij de moeder.

Terwijl men vroeger geloofde dat de buideldieren oorspronkelijk uit Australië kwamen, zijn onderzoekers nu van mening, dat hun oorsprong in Amerika ligt. Hier heeft men versteende fossielen van buidelratten gevonden die uit het vroege Krijt stammen, ze zijn dus zo’n 130 miljoen jaar oud. In deze periode ontwikkelden zich ook de eerste zoogdieren. Omdat Zuid-Amerika en Australië toen één landmassa vormden konden de buideldieren in Australië komen. Buideldieren kwamen miljoenen jaren geleden ook in Europa voor. Ze werden echter door de hoger ontwikkelde zoogdieren verdrongen.

Tegenwoordig komen de buideldieren alleen nog maar in Zuid-Amerika (30 soorten) en in Australië (230 soorten) voor. Men deelt ze in 9 families in, die afhankelijk van de familie tussen de 10 cm en de 2 meter lang worden.

Bekende buideldieren zijn de koala, de kangoeroe, de opossum en de wombat.