Platwormen

De meer dan 15.000 soorten platwormen komen overal op aarde voor. Men treft ze aan in zeeën, in zoet water en op het land. Vele van hen leven als parasieten in het lichaam van dieren en mensen en voeden zich met hun lichaamssappen. Een gemeenschappelijk kenmerk van platwormen is dat ze een afgeplat lichaam hebben, daarnaast hebben ze ook geen poten.

Tot de bekendste platwormen behoort de runderlintworm. Deze leeft in de dunne darm van de mens. Hij hecht zich met de zuignappen op zijn kop in de darm vast.

Lichaam

De platworm heeft een kop en een lichaam dat bestaat uit een groot aantal segmenten. Ze zien eruit als een platte ketting. In het nekgebied ligt een groeizone. Doordat hier steeds weer nieuwe segmenten worden gevormd groeit de lintworm steeds verder. Hij voedt zich met het voedsel in de darmen. Een dunne beschermlaag verhindert dat hij door de darmsappen wordt verteerd.

Elk segment van de runderlintworm bevat vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen. Ze produceren een enorm aantal eitjes. Rijpe segmenten aan het uiteinde van de ketting, die soms wel 80.000 eitjes bevatten, laten los en worden met de uitwerpselen uitgescheiden.

Dubbel omhulsel

Elk eitje bevat een kiem die door een dubbel omhulsel wordt omgeven. Zo doorstaat hij gedurende een langere periode warmte en koude, droogte en vocht. Wanneer het eitje via de uitwerpselen in een weiland terechtkomt en daar door een koe met het gras wordt opgegeten dan zal het omhulsel door de verteringssappen worden opgelost. Het eitje zal zich aan het spierweefsel van de koe vasthaken.

Hier ontwikkelt het eitje zich tot een blaasworm. Dit is een blaasje dat gevuld is met vloeistof en dat reeds de blauwdruk van de runderlintworm bevat. De blaas wordt door de verteringssappen opgelost als de blaasworm door het eten van met blaaswormen besmet rundvlees in de mens terechtkomt. De lintworm zal zich vervolgens ontwikkelen zoals hierboven is beschreven.

Gezondheidsrisico’s

Lintwormen veroorzaken darmstoornissen en bloedingen. Bij ons lopen we dankzij vleeskeuringen weinig risico. In andere landen, waar veel rauw vlees gegeten wordt, komt de lintworm bij miljoenen mensen voor.

Andere platwormen zijn de trilhaarwormen. Ze leven in poelen en plassen en voeden zich met algen, insectenlarven en kleine kreeftachtigen.

Zuigwormen, waartoe onder andere de leverbot behoort, treft men aan in schapen en koeien. Ze houden zich met hun haken en zuignappen vast. Leverbot veroorzaakt verrotting van de lever.