Ringwormen

ringworm

De bijna 17.000 soorten ringwormen of gelede wormen behoren tot de gelede dieren. Dit betekent dat ze een lichaam hebben dat uit meerdere segmenten bestaat. Vele van hen leven in zee. De meeste zijn tussen de 0,2 en 10 cm lang. Er zijn echter ook soorten die wel 3 meter lang kunnen worden.

Het lichaam van deze dieren is wormvormig en verdeeld in een kopdeel en een staartdeel, hiertussen bevinden zich ongeveer 1000 gelijke delen (segmenten) bevinden. Deze zijn aan de buitenkant door ringen van elkaar gescheiden, aan de binnenkant worden ze door scheidingswanden of tussenschotten gescheiden.

Binnen het lichaam

De afvalstoffen worden afgevoerd door twee nierbuisjes, die zich in ieder segment bevinden. Door het gehele lichaam loopt een zenuwstreng met vertakkingen naar elk segment. De ademhaling vindt plaats via de huid. Onder de huid zitten de spieren die de voortbeweging verzorgen.

Ringwormen kunnen tweeslachtig of van gescheiden geslacht zijn.

De bekendste ringwormen zijn de regenwormen, zeepieren en zandwormen, maar ook de bloedzuigers behoren hiertoe.