Musachtigen / Zangvogels

zangvogels

De meeste vogels behoren tot de orde van de musachtigen. Vroeger noemde men deze vogels zangvogels. Omdat de raven ook tot deze orde behoren is de naam zangvogels niet echt toepasselijk

De musachtigen zijn zeer verschillend wat betreft grootte en kleur. Een bijzonder kenmerk van deze vogels is hun geluidorgaan met verschillende stemplooien. Tijdens de balts heffen de mannetjes ingewikkelde gezangen aan om hun territorium te verdedigen.

Lichaamsbouw

Ook wat betreft lichaamsbouw en gedrag lijken deze vogels veel op elkaar. De poten zijn bijzonder geschikt om zich vast te kunnen houden aan dunne takjes en stengels. Ze hebben allemaal vier gelijkgerichte tenen, de grote teen wijst naar achteren.

Musachtigen komen over de gehele aarde voor. In warmere landen zijn het standvogels, in koude landen trekken ze in de herfst naar het zuiden.

Musachtigen zijn onderverdeeld in talrijke families. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de raven, spreeuwen, wielewalen, mezen, leeuweriken, wevervogels, lijsters, vinken, merels, winterkoninkjes, en nog vele andere soorten.