Gierzwaluwen

gierzwaluwen

De gierzwaluwen komen op het hele continent voor. Deze vogels leven het liefst in gebergten of in nederzettingen omdat ze de rotsen en muren als nestplaats gebruiken.

Gierzwaluwen vliegen de gehele dag en voeden zich ook terwijl ze vliegen. Hun vleugels zijn zo gevormd dat ze moeiteloos honderden kilometers per dag kunnen vliegen. Ze zijn smal en gebogen en, wanneer ze gespreid zijn, sikkelvormig.

Bij ons komt de gierzwaluw zeer veel voor. In Zuid – Duitsland komt ook de Alpengierzwaluw voor.

De kolibries zijn nauw verwant aan de gierzwaluwen, zij komen vooral voor in tropische en subtropische gebieden.