Wormen

worm anatomie

draadwormen
platwormen
ringwormen

Tot de wormen worden heel verschillende dieren gerekend. Ze hebben maar één ding gemeen: ze hebben allemaal een lichaam zonder poten. De meeste van hen hebben een ongeleed lichaam. Het lichaam van de hoger ontwikkelde soorten is echter in talrijke segmenten (ringen) verdeeld.

Vroeger waren alle wormen in één groep ondergebracht. Men ontdekte echter dat de inwendige bouw van deze dieren zeer verschillend was. Tegenwoordig vormen de “lagere” wormen een stam waartoe de platwormen en de draadwormen behoren. De ringwormen, waartoe de regenworm en de bloedzuiger behoren, heeft men als geleedpotigen bij de stam van gelede dieren ingedeeld.

Wormen planten zich meestal door middel van eitjes voort. Enkele soorten planten zich echter door deling voort. De regenworm ontwikkelt zich bijvoorbeeld in een cocon, lagere wormen ontwikkelen zich vaak in een gastheer (zie: draadwormen)