Reigerachtigen

reigerachtigen

Reigerachtigen worden ook wel waadvogels genoemd. Ze hebben allemaal lange poten en een lange hals. Ecologisch gezien wonen ze in hetzelfde gebied. Ze leven langs oevers, in beekjes en moerassen. Hier zoeken ze ook hun voedsel. Dit bestaat meestal uit vissen, kikkers, insecten en kleine reptielen.

Reigerachtigen hebben vaak een lange, spitse snavel. Hiermee kunnen ze in het riet of in ondiep water hun prooi grijpen. De meeste reigerachtigen leven in grotere gemeenschappen en nestelen in groepen. Hun nest bouwen ze vaak op oude daken of schoorstenen, daarnaast bouwen ze ook nesten in bomen en in het riet.

Jaar na jaar gebruiken ze hetzelfde nest en ze breiden het telkens uit. Hierdoor krijgt het nest vaak een imponerende omvang.

De orde van de reigerachtigen bestaat uit 6 families: reigers, ooievaars, flamingo’s, ibissen, schoenbekooievaars en hamerkoppen. De eerste vier families zijn zeer omvangrijk en veel voorkomend. De families van de schoenbekooievaar en de hamerkop bestaan beide slechts uit 1 soort.