Bescherming

vogelbekdier bescherming

Tot aan het begin van de twintigste eeuw werd er nog gejaagd op het vogelbekdier voor zijn vacht. Nu is de soort in heel Australië een beschermde diersoort. Het vogelbekdier is in Australië officieel geclassificeerd als “komt algemeen voor, maar is kwetsbaar” (Common but Vulnerable). Op dit moment wordt het vogelbekdier niet beschouwd als bedreigde diersoort. Wel is het zo dat de populaties kleiner geworden zijn en in bepaalde gebieden verdwenen zijn, vooral in stedelijke en agrarische gebieden.

APC

De APC: Australian Platypus Conservancy probeert er voor te zorgen dat het behoud van dit unieke zoogdier de aandacht krijgt die het verdient. De APC richt zich op het vermeerderen van de hoeveelheid onderzoek en het ontwikkelen van milieuacties voor lange termijn waardoor de bestaande populaties beschermd kunnen worden en slechte watergebieden hersteld kunnen worden zodat de vogelbekdieren daar terug kunnen keren om zich te vestigen.

De APC koppelt onderzoek van hoge kwaliteit aan educatie en publieke betrokkenheid. De APC wil dat de bevolking zich meer betrokken voelt bij het lot van het vogelbekdier en dat de bevolking hier in positieve zin aan mee wil werken. Ze werkt samen met andere organisaties zoals universiteiten, dierenartsen, natuurbeschermingsorganisaties en management bureaus om dit te bewerkstelligen. APC gelooft dat directe ervaring met het vogelbekdier het beste is om het publiek achter zich te krijgen. Daarom organiseert ze “spottochten’ (het zoeken en kijken naar vogelbekdieren), lezingen, publicaties, specialisten conferences en workshops voor het publiek.