Heek

heek in de winkel

De heek is een langwerpige vis met een zilvergrijze tot lichtbruine kleur, een puntige snuit, en een grote mond vol scherpe tanden. Kenmerkend zijn ook de lange rug- en aarsvinnen die bijna de gehele lengte van hun lichaam beslaan.

Heek leeft voornamelijk in diepe wateren van het continentaal plat en de bovenste hellingen, vaak op diepten van 70 tot 370 meter. Ze geven de voorkeur aan zandige of modderige bodems waar ze jagen op kleinere vissen en ongewervelden.

De heek komt vooral voor in de noordelijke en zuidelijke Atlantische Oceaan, inclusief de Middellandse Zee en delen van de Zwarte Zee. Ze zijn vooral talrijk in koude en gematigde wateren.

 

Heek kan tot 140 cm lang worden en een gewicht bereiken van meer dan 15 kg, afhankelijk van de soort. In het wild kunnen ze tot ongeveer 15 jaar leven.

Heek is een seizoensgebonden paaiende vis, meestal in de late winter tot het vroege voorjaar. Ze leggen duizenden eieren die vrij in het water zweven tot ze uitkomen.

Heek is voornamelijk een nachtactieve soort die overdag rust in de diepte en 's nachts naar hogere waterlagen komt om te jagen.

Het dieet van de heek bestaat uit vis, zoals haring en sardines, en invertebraten zoals inktvissen en garnalen.

heek

Klasse: Actinopterygii (straalvinnige vissen)
Orde: Gadiformes
Familie: Merlucciidae
Geslacht en soort: Merluccius merluccius (Europese heek)

De heek is een belangrijke roofvis in de mariene voedselketen, waarbij zijn aanwezigheid helpt bij het reguleren van de populaties van kleinere vissen en mariene ongewervelden. Hun aanpassingsvermogen aan verschillende diepten en omgevingen maakt ze tot een robuuste soort, cruciaal voor de biodiversiteit van hun ecosystemen.

Visserij en duurzaamheid

Heek is commercieel een van de meest waardevolle vissen, vooral in Europa, waar het een belangrijk onderdeel is van de visserij-industrie. Overbevissing is echter een probleem, en duurzaam beheer van heekbestanden is essentieel om overexploitatie te voorkomen en de populaties gezond te houden. Dit omvat quota, maatregelen voor bijvangstvermindering en het beschermen van paaigronden.

Conservatie-uitdagingen

De toekomst van heekbestanden hangt af van effectieve internationale samenwerking en regelgeving, gezien hun breed verspreidingsgebied en de grensoverschrijdende aard van hun leefomgeving. Klimaatverandering vormt een extra uitdaging door het beïnvloeden van de temperatuur en zoutgehalte van de wateren waarin ze leven, wat weer effect kan hebben op hun voortplantingspatronen en migratieroutes.