Watersalamander


  

   Klasse: Amphibia (amfibieŽn)
   Orde:  Caudata (salamanders)
   Familie: Salamandridae (watersalamanders)
   Geslacht en soort: Lissotriton Vulgaris (kleine of gewone
   watersalamander)

 

Kenmerken Van boven lichtbruin of olijfgroen met donkere vlekken aan de zijkant en streepjes op de kop, van onder crŤme of geel met oranje middenstreep en ronde zwarte vlekjes . In de paartijd heeft hij over zijn rug een hoge golvende kam. Vrouwtjes zijn meer grijs - bruin of geelachtig rood van boven. Aan weerszijden zit een donkere streep.
Biotoop Komt voor in ondiepe, doorgaans rijk begroeide, stilstaande waters zoals vijvers, poelen, sloten, greppels en voedselrijke vennen.
Verspreidingsgebied Komt in een groot deel van Europa voor, met uitzondering van de landen aan de Middellandse Zee
Maten en leeftijd Tot 10 cm groot en kunnen 8 jaar oud worden in de vrije natuur.
Voortplanting April en mei. Na 2 - 4 weken komen de larven uit de eitjes.
Leefgewoonte Leeft zowel op het land als in het water.
Voedsel wormen, kreeftjes, insekten en insektenlarven.

Als zij in het voorjaar uit hun winterslaap komen, zoeken de salamanders vijvers en ander stilstaand water met waterplanten op. Zij kunnen via de huid zuurstof uit het water halen, maar van tijd tot tijd komen ze boven om adem te halen. Na de paartijd blijven ze in en bij het water tot juli of augustus. De winterslaap begint in september en dan kruipen de salamanders in spleten in de bodem of onder boomstammen en stenen. Op het land leven ze van wormen, slakjes en insekten. In het water eten ze zoetwaterkreeftjes, kikker-, padde- en insektenlarven.

 mannetje

 

vrouwtje

 

jong

Na de bevruchting worden de 200 - 300 eitjes meestal stuk voor stuk aan de waterplanten gekleefd. Na ongeveer 3 weken komen er larven uit de eitjes. Die larven lijken al veel op de volwassen salamander, maar hebben uitwendige veerachtige kieuwen en geen pootjes. Tegen het einde van de zomer komen de jonge salamanders uit het water. Een klein aantal overwintert in het water als larve.
Jonge salamanders hebben veel vijanden: in het water onder andere de geelgerande waterroofkever en allerlei vissen. Op het land worden ze gepakt door reigers, roofvogels, ratten en egels.